Media | Materiały dla prasy

Informacje prasowe

Data: 14.08.2014
Autor: Kia Motors Polska

Kia rozszerza projekt „Green Light” w afrykańskim Malawi

  • Uroczyste otwarcie nowej szkoły w stołecznym Lilongwe
  • Możliwość edukacji dla dzieci upośledzonych
  • Projekt „Green Light” ma obejmować także inne kraje i regiony
  • Grupa wolontariuszy-pracowników Kia z całego świata przybywa do Tanzanii.
Podczas uroczystego otwarcia nowej szkoły od egidą ‘Green Light’ w stolicy Malawi Lilongwe, Kia Motors Corporation poinformowała o dalszej ekspansji ogólnoświatowego programu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, znanego pod nazwą „Green Light Project” (projekt Zielonego Światła).

Zainaugurowany przez Kia w roku 2012 „Green Light Project” czyli program globalnej mobilności społecznej ma na celu polepszenie dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci upośledzonych w najbiedniejszych regionach świata z nadzieją zapalenia ‘zielonego’ – zamiast ‘czerwonego’ światła na ich drodze życia. Obecnie projekt ten prowadzony jest przy udziale ludności lokalnej w trzech sąsiadujących ze sobą państwach Afryki południowo-wschodniej – Tanzanii, Mozambiku i Malawi.

W ostatnich 2 latach Kia pomogła w budowie szkoły średniej w Nagashanqui w Tanzanii oraz przekazała miastu samochody dostawcze Kia K2700, sfinansowała także budowę szkoły średniej w Mozambiku oraz kilka przychodni opieki zdrowotnej w Malawi. Kia planuje kontynuację inwestowania w projekt ‘Green Light’ aż do roku 2018 na łączną kwotę 14 mln USD Obok nakładów na budowę szkoły średniej w Lilongwe, Kia zamierza także wspierać uczniów i członków lokalnej społeczności sponsorując programy zajęć po-lekcyjnych przez okres kolejnych pięciu lat.

Jeszcze przed otwarciem szkoły średniej w Malawi, grupa 24 pracowników Kia z różnych stron świata przyjechała w ubiegłym tygodniu do Tanzanii w roli wolontariuszy pracujących na rzecz projektu „Green Light”. Po przejściu szeregu testów, m.in. biegłości w języku angielskim i doświadczenia w pracy wolontaryjnej, wybrane osoby spędzą 10 dni roboczych pracując z ludnością lokalną. Do głównych zadań grupy wolontariuszy należy montaż budynków i ich renowacja, wizyty domowe celem udzielania pomocy i działalność edukacyjna, utrzymanie sprawności środków transportu szkolnego oraz organizacja uczelnianych festynów sportowych.

Na uroczystość otwarcia nowej szkoły średniej w stołecznym Lilongwe przybyło ponad 1000 osób oraz wielu lokalnych dygnitarzy, m.in. malawijski kongresman Ziwusa, dyrektor w ministerstwie oświaty Nkata oraz przedstawiciel MFHI (międzynarodowej organizacji ‘Żywność dla potrzebujących w Malawi’) Rev King. Obecni byli również członkowie kierownictwa projektu Green Light, w tym Chang-Muk Choi, szef teamu ds. korporacyjnej odpowiedzialności społecznej Kia Motors Corporation.

Chang-Muk Choi powiedział: „Ogólnoświatowy projekt ‘Green Light’ dzięki któremu mogliśmy otworzyć dziś nową szkołę w Malawi jest wyrazem wszystkich wartości w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej wyznawanych przez Kia. To właśnie tutaj, w tej biedniejszej dzielnicy Lilongwe większość mieszkańców ma niewielki dostęp do opieki zdrowotnej, a liczba objętych kształceniem na poziomie średnim nie sięga nawet 30 procent.”

„Kia uważa ludzi żyjących na świecie jako ‘jedna rodzinę’ i nasz program zmierza do zapewnienia lokalnym społecznościom dostatecznych środków, aby umożliwić ludziom młodym osiągnięcie samodzielności i otworzyć szansę zbudowania lepszego życia w przyszłości. Obecnie planujemy rozszerzenie projektu ‘Green Light’ także na inne kraje i regiony w oparciu o naszą globalną sieć dystrybucji.” – dodał Chang-Muk Choi.