Media | Materiały dla prasy

Informacje prasowe

Data: 05.02.2014
Autor: Kia Motors Polska

Certyfikat walidacji UL Environment dla Kia Soul EV

  • Kia Soul EV wyróżniona certyfikatem UL Validation za 10-procentową zawartość organicznego bio-węgla w tworzywach sztucznych wnętrza
  • Światowa premiera elektrycznej Kii Soul EV na salonie samochodowym 2014 Chicago Auto Show.
Kia Motors Corporation informuje, że najnowszy model samochodu Kia Soul EV (Electric Vehicle – z napędem elektrycznym), którego światowa premiera nastąpi na salonie samochodowym Chicago Auto Show już w bieżącym tygodniu – otrzymał certyfikat walidacji UL Environment potwierdzający 10-procentową zawartość organicznego bio-węgla w materiałach wykończeniowych wnętrza. UL Environment jest „ramieniem biznesowym” firmy Underwriters Laboratory, niezależnej organizacji o zasięgu międzynarodowym, badającej różnorodne aspekty bezpieczeństwa rozwoju produktów przemysłowych i badań naukowych. W konstrukcji samochodu Kia Soul EV zastosowano szereg materiałów bio-pochodnych, jak bio-degradowalne tworzywa sztuczne, pianki czy laminaty tkaninowe. W przeciwieństwie do materiałów wytwarzanych na bazie przetwórstwa ropy naftowej, materiały bio-pochodne powstają z biomasy, a więc w procesach fotosyntezy. Dzisiejsze zaawansowane technologie biochemiczne mogą skutecznie konkurować z chemią tradycyjną, oferując alternatywę w postaci nowych tworzyw pro-ekologicznych.
Wśród nowych materiałów wystroju wnętrza Kii Soul EV dominuje 10-procentowy udział bio-plastiku oraz substancji antybakteryjnych. Znalazły się tam również m.in. najnowszej generacji tworzywa plastyczne na bazie celulozy i termoplastyczne tkaniny elastomerowe.

Warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności normatywnej UL Environment Validation była skrupulatna weryfikacja dokumentacji materiałów zastosowanych w kabinie samochodu oraz fizyczne inspekcje w zakładach produkcyjnych Kia. Ostateczny dokument wydany przez UL Environment potwierdza udział bio-plastiku w ilości 23.942g oraz 10-procentową zawartość organicznego bio-węgla w tworzywach wystroju wnętrza Kii Soul EV. Odpowiednie plakietki identyfikacyjne określają: 1) Masę bio-plastiku; 2) Udział materiałów zawierających organiczny bio-węgiel oraz 3) Listę bio-materiałów zastosowanych w samochodzie Kia Soul EV. Certyfikat UL Environment dla Kii Soul o napędzie elektrycznym odzwierciedla trend odchodzenia od dotychczasowych kryteriów zużycia paliwa i emisji związków węgla – na rzecz rozumowania uwzględniającego cały cykl życia produktu, a więc produkcji, dystrybucji/eksploatacji a w końcu – utylizacji pod kątem szkodliwości dla środowiska. „To dla nas prawdziwa satysfakcja, iż Kia Soul EV otrzymała pierwszy w przemyśle motoryzacyjnym i pierwszy w świecie certyfikat UL Environment za 10-procentowy udział organicznego bio-węgla w materiałach wystroju wnętrza.” – mówi Jong-Dae Lim, wiceprezes ds. technologii materiałowych w Centrum R&D Hyundai-Kia – „Mamy pełen zamiar kontynuacji rozwoju produktów iście awangardowych w warunkach nie tylko zmieniającego się rynku lecz także nowych oczekiwań naszych klientów.” Prezes Underwiters Laboratory Korea Stephen Hwang powiedział: „Certyfikat walidacji UL Environment dla Kii Soul EV wskazuje, iż firma ta myśli w sposób poważny i kreatywny o ochronie środowiska naturalnego. UL Korea będzie wspierać Kia Motors w budowaniu statusu lidera ekologii na rynkach motoryzacyjnych świata.”